Kelesuan dan Daya Tahan berkaitan dengan wabak COVID

Kelesuan dan Daya Tahan berkaitan dengan wabak COVID

Penularan wabak COVID-19 telah menyebabkan peningkatan tekanan dalam kalangan masyarakat seperti ketakutan keberjangkitan, keengganan untuk meninggalkan rumah , dan peralihan kepada berkerja dari rumah. Tekanan ini secara kolektif dikenali sebagai “kelesuan berkaitan dengan wabak COVID.” Bagi mengurangkan rasa kelesuan berkaitan dengan wabak COVID ini, kami menumpukan perhatian pada konsep daya tahan.